CAT Therapeut

  • In geen enkel geval worden behandelingen gegeven, producten voorgeschreven of therapieën toegepast met de intentie de cliënt schade te berokkenen op wat voor manier dan ook
  • Een CAT-therapeut is zich bewust van een relatie tussen de alternatieve therapeut en de cliënt en honoreert en respecteert deze altijd
  • In geen enkel geval worden behandelingen gegeven,
    producten voorgeschreven of therapieën toegepast die in strijd zijn met de Nederlandse wet
  • Indien een CAT-therapeut constateert dat de cliënt een niet-gediagnosticeerde aandoening heeft,
    raadt de CAT-therapeut de cliënt aan een bezoek te brengen aan een reguliere arts
  • Persoonlijke informatie die een cliënt geeft aan een CAT-therapeut wordt door de alternatieve therapeut als vertrouwelijk behandeld
  • Een CAT-therapeut respecteert het Collectief Alternatieve Therapeuten