Je hebt een klacht over een CAT-therapeut, wat nu?Controleer of de therapeut bij GAT is aangesloten

De meeste CAT-therapeuten zijn aangesloten bij het GAT, maar niet alle therapeuten zijn bij GAT geregistreerd. Kijk dus eerst op de website van de therapeut of het GAT schild op de website geplaatst is of dat er aangegeven is dat de therapeut is aangesloten bij een andere erkende geschilleninstantie. Kun je op de website van de therapeut geen informatie vinden over een klachtenregeling? Neem dan contact op met de therapeut of met het CAT voor meer informatie. Het CAT is bereikbaar via: info@catcomplementair.nl

Bezoek de website van de geschilleninstantie voor de richtlijnen
Is de therapeut aangesloten bij GAT? Dan verwijzen wij je graag door naar de website https://gatgeschillen.nl/ voor de richtlijnen en het stappenplan van GAT. Is de behandelaar bij een andere erkende geschilleninstantie geregistreerd dan adviseren wij je om contact op te nemen met de betreffende instantie. Let op! was de therapeut niet aangesloten bij een door GAT erkende beroepsorganisatie ten tijde van de gebeurtenissen die aanleiding gaven tot de klacht of ontevredenheid? Dan kan GAT de klacht niet in behandeling nemen, ook niet als de therapeut nu wel bij GAT geregistreerd is.