Elk kind verdient een jeugd zonder zorgen. Maar aan stress over geldgebrek is als kind niet te ontkomen, wanneer je opgroeit in een gezin met een krappe beurs. Deze kinderen maken er het beste van, maar merken altijd en overal dat er thuis niet genoeg geld is. Genoeg voor een dak boven hun hoofd, maar niet voor een eigen fiets, warme jas, zorgeloos dagje uit of grafische rekenmachine.

Hun ouders staan voor lastige keuzes. Je kinderen niet kunnen geven wat ze nodig hebben, ze gedwongen ‘nee verkopen’, heeft een grote impact. Zowel ouders als kind ervaren stress en schaamte, met vaak ook gevolgen voor de sociale ontwikkeling van het kind. En terwijl de brieven en kostenposten zich opstapelen, neemt de stress binnen het gezin verder en verder toe…

Armoede is een complex probleem met vele oorzaken. En het beïnvloedt het leven van ouders en kinderen op verschillende manieren. Kinderhulp is één schakel in de keten van mogelijke hulpverlening voor deze gezinnen. Daarom werken we altijd samen met maatschappelijke organisaties door heel Nederland.

Wat bereiken we met onze hulp? Een kind kan tóch meedoen. Dankzij die fiets, passende schoenen, voetbal, of bijdrage aan studiekosten. We verlichten daarmee de zorgen van ouders iets. Én de kans is groter dat de situatie van het gezin op langere termijn verbetert.